Техникалық мамандықтар үшін практикалық орыс тілі

    
    
    
Кафедра меңгерушісі
    
Қалдыкөзова Сандуғаш Еркінбекқызы
    
Педагогика ғылымдарының кандидаты

    
    
    
Мекен жай:   Шымкент қаласы, 486018, Тауке Хан даңғылы,5, ОҚМУ, №3 Ғимарат
Телефон: 8-725-2-300-570
    
►Профессор-оқытушылар құрамы
    
Жалпы мәліметтер

        Кафедра 1979 жылы шет тілдер кафедрасы негізінде, техникалық мамандықтар бойынша орыс тілін оқыту деңгейін жоғарылату, ұлтаралық қарым-қатынас тілі ретінде оның ролін көтеру мақсатында құрылған. Сол кезден бері қарай кафедраны Ким Р.М. (1955-1973жж.), Сокольская Н.Ф. (1973-1979жж.), Қалабаева Р.А. (1979-1980жж.), Құлымбетова М.Е. (1980-1984жж.), (1980-1984 жж.), Шалекенова М.К. (1984-1986 жж.), Таукеев С.У (1986-1990 жж.), Мамадьяров С.А. (1990-1992 жж.), Елібаева Р.Д. (1992-1997 жж.), Кульбаева Ф.Т (1997-2006 жж.), Қалдыкөзова С.Е. (2006 ж. осы уақытқа дейін ) басқарған.  Кафедраның негізі қаланғаннан бері мұнда қазақ аудиториялары арасында орыс тілін оқыту денгейін көтеруге қабілетті жоғары денгейдегі кәсіби творчестволық  ұжым қалыптасты. Сол жылдары техникалық мамандықтар бойынша орыс тілін оқыту мәселелері кафедраның  негізгі ғылыми бағыты болып табылды.
        80-інші жылдары кафедраны филология ғылымдарының докторы, профессор, әдеби шығарманы жүйелі түрде талдау бойынша қазақстандық ғылыми мектебінің негізін қалаған  Құлымбетова Алия Елеусізовна басқарды. Көптеген жоғары оқу орындарының ҚМУ (Қазан қ.), ТМПУ (Томск қ.), ТашМУ (Ташкент қ.), ВМУ (Волгоград қ.) тіл білімі кафедраларымен ғылыми байланыстар орнатылды. Ғылми тұрғыда осы жылдары кафедра орыс тілін оқытудың кәсіби-бағдар беру мәселелеріне, жәнеде лингводидактиканың көкейтесті сұрақтарына көбірек көңіл бөлді. 90-шы жылдардың басында кафедраны Мамадияров Сейтбек Амалбекович басқарды. Бұл жылдары да кафедрада техникалық мамандықтар бойынша орыс тілін оқытудың әдістемесін зерттеу жұмыстары ғылыми тұрғыда басты мәселе болып қалды. Қазіргі таңда Мамадияров С.А. «М.Әуезов атындағы ОҚМУ ардагерлер Кеңесі» ұжымын басқарып отыр. Кафедраға жаңа бағыт-бағдар енгізген, сол кездегі кафедра меігерушісі филология ғылымдарының кандидаты, доцент Елібаева Раушан Дүйсеновна болды. Соның нәтижесінде бір неше оқытушылар Джақсылықова Ф.З., Сандыбаева Н., Қожамбердина Р.Д. кандидаттық диссертациясын сәтті қорғап шықты. 1992-1997 жылдар аралығында кафедра «Қазақ аудиториясында орыс тілін оқыту әдістемесін жоғарылату» тақырыбында ғылыми зерттеу жұмыстарымен айналысты. 1997-2006 жылдары кафедраны педагогика ғылымдарының кандидаты, доцент Құлбаева Феруза Тасболатовна басқарды. Бұл  уақыт арасында 4 оқытушы кандидаттық диссертациясын сәтті қорғады (Ерімбетова А.Л., Лесбекова Л.Ж., Қалдыкөзова С.Е., Анартаева Г.У.). Негізгі ғылыми-әдістемелік жұмыстар оқу үрдісін оңтайландыру мен дамыту, қазақ топтарында орыс тілін оқыту әдістемесінің негізгі тұжырымдарын қалыптастыру және көтеру болды. 2006 жылдан қазіргі уақытқа дейін кафедраны педагогика ғылымдарының кандидаты Қалдыкөзова Сандуғаш Еркінбековна басқарып келеді. Қалдыкөзова С.Е. кафедраны ғылыми кадрлармен толықтыру мәселесіне көп көңіл бөліп отыр.  Бұл тұрғыда ғылым кандидаттары Турсунов А.Н., Айтмамбетов Ф.У., Қуандықова Д.М. жұмысқа қабылданып, кафедраның ғылыми әлеуеті біршама жоғарылады.  2006 жылдан бері қарай кафедраның ғылыми бағыты ғылыми стильдің өзіндік ерекшеліктерін зерттеу, ғылыми-кәсіби мәтіндерді талдау, оларды толығымен түсіну, қайта құрастыру әдістемелерін жасау болып табылды. Әдістемелік жұмыстар біршама белсене түсті: соңғы жылдары кафедрада кәсіби орыс тілі пәні бойынша 53 оқу әдістемесі даярланды, оның ішінде: «Мұнайшы маманы. Мұнай мамандығы студенттеріне арналған орыс тілі (Профессия-нефтяник. Русский язык для студентов нефтяников)» (Авторлар: Қалдыкөзова С.Е., Арынбаева Р.А., т.б. 2012), «Зоотехния» мамандығы студенттеріне арналған кәсіби орыс тілі» (Русский профессиональный язык для студентов «Зоотехния»)» (Авторлар: Қалдыкөзова С.Е., Нуржанова Д.Қ.,т.б. 2009ж.), «Құрылыс», «Сәулет» мамандығы студенттеріне арналған орыс тілі оқулығы (Учебное пособие по русскому языку для студентов спец. «Строительство», «Архитектура»)» (Авторлар: Анартаева Г.У., Лесбекова Л.Ж. 2008ж.), «Агроном маманы (Профессия-агроном)» (Авторлар: Ахметова А.М., Турсунов А.Н. т.б. 2010ж.), «Биотехнологтарға арналған орыс тілі (Русский язык для биотехнологов)» (Авторлар: Джақсылықова Ф.З. 2010ж.), «Информатика, Ақпараттық жүйелер» мамандықтарына арналған кәсіби орыс тілі (Профессиональный русский язык для студентов спец. Информатика, Информационные системы)» (Авторлар: Айтмамбетов Ф.У., Алиева Г.А. 2011ж.), «Экономист мамандығы студенттеріне арналған кәсібі орыс тілі (Профессиональный русский язык для студентов-экономистов)» (Авторлар: Лесбекова Л.Ж., Қуандықова Д.М. 2012ж.), «Криминология», «Химия»  мамандығы студенттеріне арналған ғылыми-кәсібі орыс тілін дамыту (Развитие научно-профессиональной речи студентов спец. «Криминология», «Химия»)» (Авторлар: Байтенова Р.М. т.б.) оқулықтары даярланды.
        2007 жылдан бері қарай кафедра мемлекеттік бюджеттегі жаңа ҒЗЖ «Контрастивтік терминология мәселелері және лингводидактиканың сауалдары (Проблемы контрастивной терминологии и вопросы лингводидактики)» ғылыми тақырыбында жұмыс бастады.  Ғылыми зерттеу жұмыстардың және практикалық тәжірибенің нәтижелері халықаралық, республикалық  деңгейдегі конференцияларда, таяу және алыс шет елдер баспаларында жарық көруде. Осы жылдары кафедрада әр мамандыққа арналған оқу терминдік сөздіктер құрастыру қолға алынды. Соның нәтижесінде төмендегі оқу терминдік сөздіктер жасалды: «Ветеринарлық медицина» мамандығы студенттеріне арналған оқу терминдік сөздік (Авторлар: Қалдыкөзова С.Е., Турсунов А.Н.), Химия мамандығы студенттеріне арналған оқу терминдік сөздік, «Сәулет және дизаин» мамандығы студенттеріне арналған оқу терминдік сөздік (Темирханова Б.С., Ахметова А.К.), Экономика мамандығы студенттеріне арналған оқу терминдік сөздік (Қуандықова Д.М. ),  Биотехнология мамандығы студенттеріне арналған оқу терминдік сөздік (Джақсылықова Ф.З.), Ет және сүт өнімдері бойынша анықтама-сөздік (Байдуллаева Р.Ш.).
        Кафедра оңтүстік аймақтары және Алматы, Астана қалаларымен тығыз байланыс орнаттқан.  Кафедра мүшелері Областық  оқытушыларбіліктілін арттыру институтында лекция оқуға жәнеде орыс тілі бойынша областық мектепаралық олимпиадаларда қазылар алқасы ретінде қатысуда. Кафедра оқытушылары сабақ барысында дәстүрлі әдістермен қатар оқытудың жаңа  түрлерін:  іскерлік ойын, кейс-әдістер, миниконференциялар, талас-тартулар, дебаттар, дөңгелек үстөлдер т.б. белсенді әдістерді қолдануда. 
        2014 жыл 12 ақпан, «В» ғимаратының 122 аудиториясында, сағат 11-00-де  Кеңес әскерлерінің Ауғанстаннан шығарылуына арналған әдеби-музыкалық кеш өтті.
        Әдеби-музыкалық кештің мақсаты –  студент жастарды патриоттыққа тәрбиелеу.
        Ұйымдастырушылар:  М. Әуезов атындағы Оңтүстік Қазақстан университеті, «Құрылыс және көлік» факультеті, «Техникалық мамандықтар бойынша практикалық орыс тілі » кафедрасы,  кафедра меңгерушісі – Қалдыкөзова С.Е., ф.ғ.к., доцент Лесбекова Л.Ж., аға оқытушы -   Мұсантаева М.А., «Техникалық мамандықтар бойынша практикалық орыс тілі» кафедрасының оқытушылары.
        Шақырылған қонақтар: ақын –сазгер  Есіркепов Бақытжан Махмұтович,
        1. Мықтыбаев Сейдұлла Үсенбайұлы – ОҚО бойынша ҚР ҰКҚД  ардагерлер Кеңесінің төрағасы,  ҚР ҰКҚ мүшелерінің Құрметті ардагері, «Ауған соғысына қатысқаны үшін» орденінің кавалері,  Сарыағаш ауданының Құрметті азаматы.
        2. Мырзахмет Төлен Апейұлы – «Ерен ерлігі үшін» медалі, «Ауған соғысына қатысқаны үшін» орденінің кавалері , 1979-1981ж. Қандағар провинциясы, мотоатқыштар полкі.
        3. Пернеқұлов Мұхтар  Ергенұлы– 1986-1988 ж. Щиндадт провинциясы, мотоатқыштар полкі, эвакуациалық  взвод, «Отан алдындағы ерен ерлігі үшін» ордені, «Ерен ерлігі үшін» медалі , «Ауған соғысына қатысқаны үшін» орденінің кавалері.
        4. Қалдыкөзов Бақыт Абдиманапұлы – 1986-1989 ж., Қабұл қаласы, «Қызыл жұлдыз» орденінің кавалері, «Ерен ерлігі үшін» медалі , «Ауған соғысына қатысқаны үшін» орденінің кавалері.
        5. Өтелбаев Әбдраман Пердалыұлы -  «Ерен ерлігі үшін» медалі , «Ауған соғысына қатысқаны үшін» орденінің кавалері.
        6. Ержанов Бақыт Алімбатырұлы - «Ерен ерлігі үшін» медалі , «Ауған соғысына қатысқаны үшін» орденінің кавалері.
        7. Шынаров Ғалымжан Керимұлы - «Қызыл жұлдыз» орденінің кавалері, «Ерен ерлігі үшін» медалі , «Ауған соғысына қатысқаны үшін» орденінің кавалері.
        Қатысқандар: оқытушылар мен ҚК, ЭҚ, ЖТ, ХТ, АТ, ММГ факультеттерінің студенттері.
        Өткізілген орны: «В» ғимараты,122 аудитория